netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları `netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.187
13918

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Videodateien direkt im Quad-Explorer betrachten auch unter Windows 10!

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Fenster immer im Vordergrund unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /