netsh ras dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / RAS / DUMP

netsh ras dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show interfaces
Sistem üzerindeki geçerli kablolu arabirimlerin listesini gösterir.
netsh routing ipx set staticservice
Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleºtirir.
netsh routing ip add scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam? ekler.
netsh interface ipv6 add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ip rip show flags
Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir
netsh p2p pnrp peer add registration
Eº ad?n? kaydettirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/dump.htm
0.186
13682

Disable all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

Wie kann ich das DirectX-Diagnoseprogramm in Windows 8.1 / 10 64/32 bit starten (Version, finden, öffnen)?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Blockierte Personen und Anwendungen auf Facebook.de aktivieren und Aufheben der Blockierung?

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, can I?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Hilfe der Windows 10 Defender ist deaktiviert, was kann ich machen?

 /