NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / RAS / DUMP

netsh ras dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/dump.htm
0.14

Can I uninstall The auto hide cursor?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Sound beim Kopieren und Einfügen aus der Zwischenablage!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /

File and Files?

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

If the monitor always goes on and off in Windows 10!

 /