NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / RAS / DUMP

netsh ras dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/dump.htm
0.077

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Environment Variables?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

What is / are printer interfaces?

 /