netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Použití: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude přidán. Poznámky: Přidá obor vícesměrového vysílání ke konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm
0.156
16219

Windows 10 UAC activate customize!

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Die Blätter sind nicht im Vordergrund, sie fallen nur am Desktop?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

Can I uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Unter Windows 10 verschwinden Programme und Fenster Apps, warum?

 /

Die Blätter sind nicht im Vordergrund, sie fallen nur am Desktop?

 /

Warum schließt sich die Bildschirmlupe bei Mausklick auf den Windows, oder Desktop?

 /