NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.171
13594

Excel Tag Uhrzeit Text behandeln und Tage dazu addieren, aber wie?

 /

Ein Benutzerprofil verstehen unter Windows 11, 10, 8.1 und MS-Server!

 /

Remove or uninstall unnecessary APPs from Windows 11 start!

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 11, 10, how to create?

 /

CPU processor information via the command prompt!

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Where is the Send To folder in Windows 10 / 11, how to open?

 /

Who needs this stopwatch for Windows 11, 10, ... etc?

 /

The folder size settings are grayed out what am I doing wrong?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /