NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.155
13594

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

In der Explorer Baumansicht automatisches Ausklappen beim Ziehen nach xx Sek!

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Was ist ein Tablet?

 /

Verhindert das Wiederherstellen der vertraulichen Dateien!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Aktualisieren Sie von Windows 7 kostenlos auf Windows 10!

 /

Mehrere Gastkonten unter Windows 10/8.1/7 Server per Befehle erstellen?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /