NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.28
13594

Compare images from a folder with another directory!

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging in Windows 10?

 /

Can you download Chrome for Windows 10!

 /

Countdown einstellen um den PC zur bestimmten Zeit herunterzufahren!

 /

Nach der Installation von Windows 7 funktioniert der USB-Stick nicht mehr, obwohl der Rechner Sie erkennt?

 /

Am Samsung Handy sind einige Symbole mit Rahmen, kann ich das ausmachen?

 /

What is TMC in a car radio?

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Linien im Windows Explorer Verzeichnis Baum mit Q-Dir!

 /

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

The category Test Tools for Windows on Software OK!

 /

Lokale Sicherheitsrichtlinie in Windows 10!

 /