NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.093

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, how to?

 /

Quad-Explorer neuer und alter Verzeichnis-Baum (Window Tree-View)?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Vista Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download!

 /

Warum ist kein Terminplaner integriert?

 /