NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show gateway ? Použití: show gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show gateway show gateway 2 show gateway net*

NETSH / DIAG / SHOW / GATEWAY

netsh diag show gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
netsh interface ip reset
Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu.
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/gateway.htm

0.062

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

DesktopOK Tools + Funkionen!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Alles am Windows Desktop ist verschoben, was kann ich machen!?

 /