NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.281
12408

Download vom Internet Explorer für Windows 10 finden!

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Prevent forced shutdown or something so!

 /

The MiniBrowserOK!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle für Windows 10, 8.1 und MS Server!

 /

Why are there pimples on the F and J keys?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

What is a floating point number?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

Der Windows 7, 8.1, 10 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /