NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.14
12408

Compare images from a directory with another directory!

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

Windows 11 and 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

Clear the temporary Windows 10/11 folder!

 /

Zugriff auf Laufwerke der Festplatte über die Adressleiste!

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

Decorate your own pictures with this software with the help of imagination!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Ändern Sie den Namen und die Größe der Schrift in den Zellen der Exploreransicht!

 /

What does the smart screen do under Windows, what for, why?

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Windows 11: Passwort nach Standby und Ruhezustand deaktivieren?

 /