netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.171
12408

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Warum befinden sich Dateien in der bei Neustart Löschen Liste auf Windows 10?

 /

XP Miniaturansichten vergrößert darstellen?

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a directory!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

Wie öffne ich mit Notepad nicht nur Text Dateien (*.txt)?

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1/10?

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /