NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DELETE

netsh routing ipx rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/delete.htm
0.234
17167

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Set printer output tray under Windows desktop and server!

 /

Disk Error Checking on Windows 10!

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Help on Windows 10 I can not customize the file time stamp, why?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Can I test your touchscreen quickly for the multi-touch function!

 /

Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /