NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete filter - Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DELETE

netsh routing ipx rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/delete.htm
0.171
17167

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

 /

High battery consumption from Windows 10, improve battery life!

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

When writing with Word, switch to full page width!

 /

Can I still play Microsoft Solitaire on Windows 11?

 /

Gibt es Vista Hotkeys für die Schnellstartleiste?

 /

Was ist eine JPG / JPEG Datei?

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

What is the difference between Windows 10X and Windows 10/11?

 /

Can I set PDF as the default printer for Windows 11?

 /

Windows 11 Netzwerkadapter ausfindig machen!

 /

Portable use and Windows 10/11 protected folders problem!

 /