NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show global ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / GLOBAL

netsh routing ipx show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální konfiguraci IPX. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show stats
Zobrazí statistiku identit.
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí globální konfiguraci IPX. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/global.htm
0.14
16051

Standby oder Schlafmodus unter Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

When drag drop are not all files and directorys added to the list?

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

What is a low-level format?

 /

Reset Windows 10 to factory settings excluding new installation!

 /

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)!

 /

Multiple Themen Slots zum Speichern der Desktop-Uhr Einstellungen!

 /

Preview the Animated Gif Images on Windows!

 /

Which pointer should I use as an extended mouse pointer?

 /

Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu!

 /

Does the directory print work without problems in Windows 11?

 /