netsh » firewall » set » logging

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set logging ? set logging [ [ filelocation = ] cesta [ maxfilesize = ] 1-32767 [ droppedpackets = ] ENABLE|DISABLE [ connections = ] ENABLE|DISABLE ] Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall. Parametry: filelocation - Cesta k protokolu a název souboru (volitelné). maxfilesize - Maximální velikost souboru protokolu v kilobajtech (volitelné). droppedpackets - Režim protokolování zahozených paketů (volitelné). ENABLE - Protokolovat na bráně firewall. DISABLE - Neprotokolovat na bráně firewall. connections - Režim protokolování úspěšných připojení (volitelné). ENABLE - Protokolovat na bráně firewall. DISABLE - Neprotokolovat na bráně firewall. Poznámky: Je třeba zadat nejméně jeden parametr. Příklady: set logging %windir%\pfirewall.log 4096 set logging %windir%\pfirewall.log 4096 ENABLE set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096 set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096 droppedpackets = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SET / LOGGING


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví konfiguraci protokolování brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set/logging.htm
0.062
17276

Aufnahmegeräte Linie-In über Desktop Verknüpfung direkt öffnen!

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

How to delete a locked folder or file in Windows 10/11!(0)