NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap set state ? Použití: set state [state=](enabled|disabled|default) Parametry: Parametr Hodnota state - Určuje, zda je povoleno rozhraní ISATAP. Poznámky: Nastaví stav rozhraní ISATAP. Příklady: set state enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SET / STATE

netsh interface ipv6 isatap set state - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav rozhraní ISATAP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/set/state.htm

0.124

Wie kann ich in Windows 7 die Standard-Schriftart auf fett (bold) oder kursiv (italic) ändern?

 /

Windows 7 ohne Aktivierung?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /