NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap set state ? Použití: set state [state=](enabled|disabled|default) Parametry: Parametr Hodnota state - Určuje, zda je povoleno rozhraní ISATAP. Poznámky: Nastaví stav rozhraní ISATAP. Příklady: set state enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SET / STATE

netsh interface ipv6 isatap set state - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav rozhraní ISATAP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/set/state.htm
0.202

Wie kann ich die Desktop Fenster sinnvoll anordnen?

 /

Thunderbird x86 auf x64 wechseln (32/64-Bit umstellen)?

 /

Wie kann ich eine BIN Image Datei brennen?

 /

What is an EXE file?

 /

Die Windows-7 Dateizuordnungen bei Dateiendungen für Standardprogramme festlegen?

 /

Vollversionen und Volumen-Lizenzen Unterschied?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /