NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / P2P / PNRP / HELP

netsh p2p pnrp help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/help.htm

0.109

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

x86 and x32, what is what?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /