NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / RAS / AAAA / DUMP

netsh ras aaaa dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip
Změny kontextu `netsh routing ip rip'.
netsh p2p pnrp cloud show
Zobrazí informace.
netsh diag connect iphost
Připojení k hostiteli IP určenému uživatelem
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokol igmp na určeném rozhraní.
netsh interface ipv6 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip show rtmdestinations
Zobrazí cíle v tabulce směrování.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/dump.htm
0.186

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Overclocked systems?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Open a second drive of directory in new window (Tab)?

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

Wo ist Paint in Windows 10, wie kann ich es öffnen?

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /