NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů bude vyjednávat o AppleTalk.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm

0.061

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Wie vergleicht man Bilder in mehreren Ordnern?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

In der Systemsteuerung von Windows 7 Starter fehlt das Menü Darstellung und Anpassung!

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Windows 10 Schlafeinstellungen ändern, aber wie?

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /