NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů bude vyjednávat o AppleTalk.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.092

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Wie kann ich im Explorer Q-Dir auf die Adressleiste umstellen!

 /

Wo ist der Senden an Ordner in Windows 10,(finden, öffnen, bearbeiten)?

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /