NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů bude vyjednávat o AppleTalk.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.171
14757

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Windows Ruhezustand im Griff, nie wieder Probleme mit Standby!

 /

Enable the admin account in Windows 7 with full access, can I?

 /

Can I uninstall Win Scan To PDF from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Can I uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10?

 /

Zwischenspeicherung von Miniaturansichten Gruppenrichtlinien Windows 10, 8.1, 7?

 /

Bei der Nintendo Wii U das Einfrieren beheben, aber wie (aufhängen)?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /