netsh ras appletalk set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set negotiation ? Použití: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Parametry: mode - režim ALLOW - povolit protokol AppleTalk u připojení klientů. DENY - nepovolit protokol AppleTalk u připojení klientů. Poznámky: Udává, zda server vzdáleného přístupu umožní konfiguraci protokolu AppleTalk u všech připojení klientů, které přijme.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / NEGOTIATION

netsh ras appletalk set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/negotiation.htm
0.155
20206

Windows 10 Clipboard Open history and use!

 /

Windows Tastaturkürzel für Bildschirmtastatur, Beispiel für QTP!

 /

Verhindert das Wiederherstellen der vertraulichen Dateien!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Videodateien direkt im Quad-Explorer betrachten auch unter Windows 10!

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PC?

 /

Windows-10 schützt Sie vor Downloads und Installation von Malware (Smart Screen)?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Suchverknüpfung auf dem Desktop in Windows 8.1 / 10?

 /