NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set negotiation ? Použití: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Parametry: mode - režim ALLOW - povolit protokol AppleTalk u připojení klientů. DENY - nepovolit protokol AppleTalk u připojení klientů. Poznámky: Udává, zda server vzdáleného přístupu umožní konfiguraci protokolu AppleTalk u všech připojení klientů, které přijme.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / NEGOTIATION

netsh ras appletalk set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/negotiation.htm
0.125
20206

Load and save the Windows 10 start menu with PowerShell!

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

Let the Windows 11 and 10 start menu open faster!

 /

Datei-Typ festlegen in Windows 11 für APPs und Anwendungen!

 /

Delete temporary files and others automatically under Windows 11 and 10!

 /

Turn off Bitlocker, Windows-10?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10/11!

 /

Very practical as a door sign or as another message!

 /

Der Unterschied von MS 365 Office zu 2016, 2019 Office!

 /

Update now the Microsoft Office 365, 2019, 2016, ...!

 /