NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set negotiation ? Použití: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Parametry: mode - režim ALLOW - povolit protokol AppleTalk u připojení klientů. DENY - nepovolit protokol AppleTalk u připojení klientů. Poznámky: Udává, zda server vzdáleného přístupu umožní konfiguraci protokolu AppleTalk u všech připojení klientů, které přijme.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / NEGOTIATION

netsh ras appletalk set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/negotiation.htm
0.171
20206

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10/11?

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Where can I find the battery status information under Windows 11!

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Enter key on Keyboard!

 /

Windows 10 / 11 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Can I still play Microsoft Solitaire on Windows 11?

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /

The second hand on the analog desktop clock on Windows is gone?

 /