netsh ras appletalk set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set negotiation ? Použití: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Parametry: mode - režim ALLOW - povolit protokol AppleTalk u připojení klientů. DENY - nepovolit protokol AppleTalk u připojení klientů. Poznámky: Udává, zda server vzdáleného přístupu umožní konfiguraci protokolu AppleTalk u všech připojení klientů, které přijme.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / NEGOTIATION

netsh ras appletalk set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/negotiation.htm
0.14
20206

Bei Tastatureingabe im Explore springt das Suchfeld auf!

 /

Ein mit PowerQuest Partition Magic 8.0 zusammengeführter Ordner kann nicht gelöscht werden?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

Can I change drive letter name in windows 10, how to?

 /

Automatic initiation of standby mode under Windows 10 and other OS!

 /

Turn off the lock screen in Windows 10, can I?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Pakete verfolgen und über das Internet oder das LAN folgen!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /