NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v4tov6 ? Použití: add v4tov6 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV6

netsh interface portproxy add v4tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk
Změny kontextu `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show allowedprogram
Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf delete range
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.
netsh lan export profile
Exportuje určené profily do souborů XML.
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v4tov6.htm
0.186
25376

Hilfe, ich kann das Design nicht ändern unter Windows 11, warum?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 11, 10, 8.1, ..!

 /

What is free space?

 /

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

Unterschied zwischen hacken und einbrechen?

 /

Abgesichert Modus einleiten in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Distances between the objects in Windows 11 Explorer! 

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Erstellen eines Screenshots mit Paint in Windows 10/11!

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 11 and 10!

 /

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /