NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí konfiguraci povolených programů brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm
0.046

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Hilfe, meine Windows 10 Taskleiste wird schnell voll, was kann ich machen?

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Kann mich in Minecraft von Mojang nicht anmelden!

 /