NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí konfiguraci povolených programů brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm

0.093

Wie funktioniert die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Optional Hardlinks und Softlinks ausschließen, wofür?

 /