NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Zobrazí konfiguraci povolených programů brány firewall. Parametry: verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné). DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí). ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace. Příklady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf show lsdb
Zobrazí databázi stavu propojení protokolu OSPF.
netsh p2p group db show stats
Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .
netsh set
Aktualizuje nastavení konfigurace.
netsh routing ip autodhcp set interface
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm
0.218
19318

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, can I turn off?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Rechtschreibprüfung in Chrome aktivieren, aber wie?

 /

Turn off the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

HDMI-CEC?

 /

Kann ich den Zigarettenschachtel-Spruch twittern auf twitter.com?

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /