NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Použití: set interface [name=]řetězec [[mode=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, ve kterém chcete nastavit parametry modulu přidělování DHCP. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje přidělování DHCP pro rozhraní. disable: Zakazuje přidělování DHCP pro rozhraní. Poznámky: Nastavuje parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní určené názvem. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.171
20647

In Run-Command wird die Systemsteuerung nicht korrekt angezeigt!

 /

Can I use the 3D benchmark on XP as well as on Windows 10 and 11!

 /

Search for Bad Pixels on the Windows 11, 10, ... Desktop / Notebook Monitor!

 /

OneDrive.exe - Invalid image on Windows 11/10!

 /

Windows 10 Home oder Pro Version?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

For Windows 11 display of the battery status as a tool tip in the taskbar!

 /

Applications start automatically under Windows 11, why?

 /

Windows 8.1, 10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Can I set a timer, stopwatch or alarm in Windows 11?

 /

Windows 11: turn off password after standby and hibernation?

 /