netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Použití: set interface [name=]řetězec [[mode=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, ve kterém chcete nastavit parametry modulu přidělování DHCP. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje přidělování DHCP pro rozhraní. disable: Zakazuje přidělování DHCP pro rozhraní. Poznámky: Nastavuje parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní určené názvem. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.233
20647

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /

Die Ordnergröße auf Windows-10!

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, can I (Command Prompt)?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /

Modify the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /