NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Použití: set interface [name=]řetězec [[mode=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, ve kterém chcete nastavit parametry modulu přidělování DHCP. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje přidělování DHCP pro rozhraní. disable: Zakazuje přidělování DHCP pro rozhraní. Poznámky: Nastavuje parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní určené názvem. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm

0.031

Change user passwords in Windows 10, without knowing the current?

 /

Wie kann ich bei Facebook.de ein Video-Clip von youtube.com posten, bzw. einbinden?

 /

How to switch to the administrative mode?

 /

Wo finde ich in Windows-8 (8.1, 10) den temporären Ordner für die zu brennenden DVD oder CD Dateien?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /