NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Použití: set interface [name=]řetězec [[mode=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, ve kterém chcete nastavit parametry modulu přidělování DHCP. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje přidělování DHCP pro rozhraní. disable: Zakazuje přidělování DHCP pro rozhraní. Poznámky: Nastavuje parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní určené názvem. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
netsh diag ping dhcp
Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.125
20647

Mit der Software kann man alle Bildformate vergleichen!

 /

What is the maximum size of my YouTube video (file, length)?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 Tablet PCs übers Mobilitätscenter!

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Add directory with subdirectory and files to customize the timestamp!

 /

What is calibration?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

How can I ignore the file extensions in the file search?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /