NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm

0.093

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Windows 32bit Treiber unter Windows x64?

 /

How to find Windows 10 Creators Update on my PC?

 /

Servicepacks!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

In Windows 8, 10 definieren, dass ein Programm mehrere Dateitypen öffnet!

 /

Ist Windows 7 besser als Windows Vista?

 /

Wo kann ich mein DHL Konto aktivieren, verwalten und Pakete managen?

 /