NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.155
15943

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, how to?

 /

Wie wähle ich nicht benachbarte Dateien in der Explorer-Listenansicht aus?

 /

File Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Windows run dialog on all MS Server OS!

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Rain drops on the Windows 10/11 PCs and Laptops!

 /

Windows-10/11 neue versteckte Funktionen!

 /

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

Wie plane ich einen Neustart für das Windows Update unter Windows 11?

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Windows notification area meaning?

 /

What are variables?

 /