netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.186
15943

Festplatte startet nicht, Klickgeräusche sind zu hören?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Can I delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Is it possible to edit the directory path in the new address bar?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

In den Explorer-Registerkarten QuickInfo vollständigen Pfad anzeigen!

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10, how to?

 /