NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.077

USB-Debugging Entwicklermodus aktivieren Samsung-Galaxy (Android)?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

What is a pixel?

 /

Die Ansichtseinstellungen oder Anpassungen gehen verloren, sind fehlerhaft?

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /