NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.421
15943

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

Mehrere Instanzen derselben App mit Administratorberechtigungen, aber wie?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

What is a drive letter?

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

How to close the open Store Apps in Windows 8.1 Metro Mode?

 /

Share files over LAN under Windows 10!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Hat Windows 7 eine Bildschirmlupe?

 /

Manage your own files in all four Explorer views!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /