NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm

0.108

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Wie kann ich die Explorer Dateiliste für Excel exportieren?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Wie viele Level gibt es bei CityVille und wie viele XP-s muss man sammeln?

 /