netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry modulu přidělování DHCP set interface - Změní parametry modulu přidělování DHCP pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.14
15943

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Was ist Unicode und brauche ich Unicode überhaupt?

 /

Hiding the Mouse - Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

Bei bestimmten Dateien Zeitstempel ändern!

 /

Kurzes How-To verwende ich DirPrintOK!

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /