NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh routing ip'. ipx - Změny kontextu `netsh routing ipx'. reset - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing.htm

0.046

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Steam Spiele werden verzögert gestartet beim synchronisieren mit Steam-Cloud!?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /