netsh routing - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh routing ip'. ipx - Změny kontextu `netsh routing ipx'. reset - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh routing'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.264
12659

Was ist eine schreibgeschützte Datei?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Wie kann ich das 7-Zip Kontextmenü auf deutsch umstellen, Windows 7/8.1/10?

 /

Beenden der Prozesse und Programme erzwingen?

 /

Anpassen der Automatische-Wiedergabe Einstellungen in Windows-10, (Autoplay, Aktivieren, Deaktivieren)!

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Kann man die nicht komprimierbaren Dateien auch mit 7-Zip nicht komprimieren?!

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

Always confirm directory in Windows 10 Internet-Explorer before download file, can I?

 /