netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Použití: set dns [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů DNS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů DNS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server DNS. none: Vymaže seznam serverů DNS. register - Jedna z následujících hodnot: none: Zakáže dynamickou registraci v systému DNS primary: Registruje pouze pod výchozí příponou DNS. both: Registruje pod výchozí příponou i příponou podle připojení. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru DNS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru DNS pro zadané rozhraní. Příklady: set dnsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set dns"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.187
15285

Background color and selection in Explorer and tree structure Win 10, 8.1, ...!

 /

Can I use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Test erneut ausführen, Problem bei der Leistunsgindex Befehlszeile?

 /

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, how to (Command Prompt)?

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, can I?

 /

Texts with short individual additions via copy_text!

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /