NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authentication

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authentication ? set authentication [provider =] WINDOWS|RADIUS Nastaví zprostředkovatele ověřování. Windows Ověřování použitím zabezpečení systému Windows Radius Ověřování použitím serveru společnosti RADIUS

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHENTICATION

netsh ras aaaa set authentication - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví zprostředkovatele ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authentication, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall show portopening
Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authentication.htm
0.046

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /