netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Použití: set dns [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů DNS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů DNS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server DNS. none: Vymaže seznam serverů DNS. register - Jedna z následujících hodnot: none: Zakáže dynamickou registraci v systému DNS primary: Registruje pouze pod výchozí příponou DNS. both: Registruje pod výchozí příponou i příponou podle připojení. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru DNS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru DNS pro zadané rozhraní. Příklady: set dnsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set dns"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.218
15285

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

Die Screenshot Funktion in Desktop-OK How-To verwenden?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Änderbare Schriftgröße und Schriftfarbe in jeder Registerkarte der cmd.exe!

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

Sleep Mode can be turn offd directly in Windows 10!

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Ändern des schreibgeschützten Attributs für Dateien und Ordner, wie kann ich das?

 /

Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Im Datei-Explorer sind mehrere Registerkarten. Wie schließe ich sie?

 /