NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Použití: set dns [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů DNS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů DNS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server DNS. none: Vymaže seznam serverů DNS. register - Jedna z následujících hodnot: none: Zakáže dynamickou registraci v systému DNS primary: Registruje pouze pod výchozí příponou DNS. both: Registruje pod výchozí příponou i příponou podle připojení. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru DNS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru DNS pro zadané rozhraní. Příklady: set dnsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set dns"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.155
15285

The digital Windows 11, 10, ... desktop clock without lock screen!

 /

Check if an app is running as an administrator on Windows 10/11?

 /

What is analogy?

 /

So aktivieren Sie den Dark Modus in Microsoft Edge Chromium!

 /

Why is my Intel HD graphics card slower than the others?

 /

x86 und x32, was ist was?

 /

What are gigaflops - gflops?

 /

Smart screen und Upgrade Problem bei Win-10!

 /

Free form Screenshot and edit in MS Paint on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Just run the free Windows 11 text writing program!

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Open New Tab Via Drag and Drop in all / from all Explorer Views!

 /