netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Použití: set dns [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů DNS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů DNS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server DNS. none: Vymaže seznam serverů DNS. register - Jedna z následujících hodnot: none: Zakáže dynamickou registraci v systému DNS primary: Registruje pouze pod výchozí příponou DNS. both: Registruje pod výchozí příponou i příponou podle připojení. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru DNS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru DNS pro zadané rozhraní. Příklady: set dnsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set dns"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastavuje režim a adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.155
15285

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Windows 10 start the program or app as admin in admin mode!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Check if an app is running as an admin on Windows 10?

 /

Install Windows eight and 8.1 excluding Windows Live ID and Microsoft account!

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Tipps zum schnellen Ändern von Texten in Quick-Text-Paste!

 /

Download Microsoft Internet Explorer 9!

 /

Wie finde ich Windows 10 Creators / Redstone Update auf meinem PC?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Handy Guthaben abfragen?

 /