NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Bruk: set dns [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametere: Etikett Verdi navn - Navnet på grensesnittet. source - En av følgende verdier: dhcp: Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av DNS- servere for et bestemt grensesnitt. statisk: Angir kilden for konfigurasjon av DNS-servere til lokal statisk konfigurasjon. adr - En av følgende verdier: : En IP-adresse for en DNS-server. none: Tømmer listen over DNS-servere. register - En av følgende verdier: none: Deaktivere dynamisk DNS-registrering. primary: Registrer bare under det primære DNS-suffikset. both: Registrer under det primære DNS-suffikset i tillegg til under det tilkoblingsspesifikke suffikset. Kommentarer: Angir DNS-serverkonfigurasjon enten til DHCP eller statisk modus. Bare når kilde er "statisk", er alternativet "addr" også til- gjengelig for konfigurasjon av en statisk liste over IP-adresser for DNS-servere for angitt grensesnitt. Eksempler: set dns name="Lokal tilkobling" source=dhcp set dns "Lokal tilkobling" statisk 10.0.0.1 primært

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - kommando Angir DNS-servermodus og -adresser. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
netsh interface ipv6 isatap show
Viser informasjon.
netsh routing ip set persistentroute
Endrer en fast statisk rute.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.046

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Wie kann man Dokumente als pdf in Windows 8 scannen (Win 7, 8.1, 10)?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Wie kann ich unter Windows 7 meinen Kopfhörer anschließen.Ich bekomme keinen Ton auf meinen Kopfhörern?

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /