netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set persistentroute ? Bruk: set persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen for den angitte ruten. mask - Nettverksmasken for måladressen. name - Grensesnittet der ruten skal endres. nhop - Neste hopp for ruten. For ruter over punkt-til-punkt- grensesnitt er ikke denne verdien nødvendig. proto - En av følgende verdier: static: Utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing (standard). nondod: Ikke utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing. preference - Foretrukkenheten for ruten. metric - Metrikken for ruten. view - En av følgende verdier: unicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk multicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast- trafikk (standard). Kommentarer: Endrer en fast statisk rute på det angitte grensesnittet. Eksempler: set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / SET / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - kommando Endrer en fast statisk rute. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
netsh interface show credentials
Viser godkjenningene som brukes til ? koble til et grensesnitt.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer en fast statisk rute. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/persistentroute.htm
0.171
16449

Start Copy, Paste, Delete in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Lassen sich die einzelnen Tabs auch in der Reihenfolge verschieben?

 /

Download Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 64-Bit!

 /

Where is the Send To folder in Windows 10, how to open?

 /

Can I customize the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

What is a windows console?

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /