NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set allowedprogram ? set allowedprogram [ program = ] bane [ name = ] navn [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresser [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer. Parametere: program - programbane og -filnavn. name - programnavn (valgfritt). mode - programmodus (valgfritt). ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard). DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur. scope - programområde (valgfritt). ALL - Tillat all trafikk gjennom brannmur (standard). SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk gjennom brannmur. CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur. addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt). profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt). CURRENT - Gjeldende profil (standard). DOMAIN - Domeneprofil. STANDARD - Standardprofil. ALL - Alle profiler. Merknader: Område må være CUSTOM for å angi adresser. Eksempler: set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg DISABLE set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = DISABLE set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall set allowedprogram - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set global
Oppdaterer global IPX-konfigurasjon.
netsh routing ip add persistentroute
Legger til en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Viser 6-til-4-relay-informasjon.
netsh routing ip rip set global
Angir globale RIP-parametere.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show
Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/set/allowedprogram.htm
0.186
18379

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)!

 /

Desktop, icons and taskbar are suddenly gone on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

For Windows 11 display of the battery status as a tool tip in the taskbar!

 /

User Requests?

 /

Was ist ein Druckserver?

 /

Hilfe, unter Windows 10,11 kann ich die Datei-Zeit nicht ändern!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Favorites in the Run dialog for Windows 11, 10, ... as an alternative!

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Start Microsoft Store in Windows 11?

 /