netsh » routing » ip » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set global ? Bruk: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]integer] [[peermode=]include|exclude|disable] Parametere: Kode Verdi loglevel - En av følgende verdier: none: Ingen logging av RIP-hendelser. error: Logg bare feil som er relatert til RIP. warn: Logg advarsler som er relatert til RIP. info: Logg informasjon som er relatert til RIP. mintrig - Minste utløsningsintervall, angitt i minutter. peermode - En av følgende verdier: include: Inkluder peerer. exclude: Ekskluder peerer. disable: Deaktiver peer-modus. Merknader: Angi globale RIP-parametere. Eksempler: set global "Local Area Connection" none 10 disable set global "Local Area Connection" mintrig=15

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / GLOBAL


Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh interface ipv6 add address
Legger til en IPv6-adresse for et grensesnitt.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser RIP-statistikk.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registrering av nodenavn.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngir globale RIP-parametere. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/global.htm
0.062
15218
Can I customize the file format from rar to zip? Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)? Ich möchte alle Fotos in der Abmessung aus einem Ordner verkleinern? The desktop clock as a taskbar overlay on Windows 11! Drop your own custom flakes on the desktop? How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)? Questions about the 3D benchmark test for Windows!  Das Automatische Ausblenden der Desktop Symbole verwenden? Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10? Exclude a Folder in Windows 10 Defender!(0)