NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Bruk: show dhcp Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - kommando Viser DHCP-servere for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Angir om det forhandles om AppleTalk for
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Viser multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
netsh routing ip ospf install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh lan set tracing
Aktiverer/deaktiverer sporing.
netsh routing ipx set interface
Oppdaterer IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Legger til et foretrukket niv? for en ruteprotokoll.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm

0.046

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

File and Files?

 /