NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Bruk: show dhcp Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - kommando Viser DHCP-servere for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Angir om det forhandles om AppleTalk for
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Viser multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
netsh routing ip ospf install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh lan set tracing
Aktiverer/deaktiverer sporing.
netsh routing ipx set interface
Oppdaterer IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Legger til et foretrukket niv? for en ruteprotokoll.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm

0.046

7Zip Download!

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /