netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Bruk: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametere: Tagg Verdi mode - aktiver, deaktiver, fast sporing. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing, med mulighet til å gjøre sporingen fast. Hvis den aktiveres, innsamles sporingsloggen for kablet nettverk og lagres i sporingsfilene. Parametermodus kreves. I fast modus blir sporingen fortsatt aktiv etter systemomstart. Hvis modus settes til deaktiver, stoppes både fast og ikke-fast sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING


Quick - Link:
netsh routing ipx delete filter
Sletter et pakkefilter fra listen over filtre.
netsh interface add interface
Legger et grensesnitt til ruteren.
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametere.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAktiverer/deaktiverer sporing. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.046
13565

Mehrere Fenster bei mehreren Monitoren verhalten auf Windows 11!

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

This file can not be deleted!

Fonts printing with print and preview function!

Short Notices on the Windows 11 desktop!

Show hidden files in Windows 11 File Explorer!(0)