NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. export - Lagrer LAN-profiler i XML-filer. help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Kobler til et grensesnitt på nytt. set - Konfigurerer innstillinger på grensesnitt. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh lan". / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient.
netsh routing ip nat
Endrer til konteksten "netsh routing ip nat".
netsh interface portproxy add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ipx netbios add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ip add address
Legger en IP-adresse til det angitte grensesnittet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh lan". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.234
12465

Console command to see IP Address, can I on Windows 10/8.1/7?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

I can't find the autostart entry on Windows 10, where is it?

 /

Wo befinden sich die erweiterten Systemeigenschaften in Windows-10?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

The left mouse button option Copy Move Confirm in Explorer!

 /

What is Virtual Memory?

 /

Full versions and volume licenses difference?

 /