NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. export - Lagrer LAN-profiler i XML-filer. help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Kobler til et grensesnitt på nytt. set - Konfigurerer innstillinger på grensesnitt. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh lan". / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient.
netsh routing ip nat
Endrer til konteksten "netsh routing ip nat".
netsh interface portproxy add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ipx netbios add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ip add address
Legger en IP-adresse til det angitte grensesnittet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh lan". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.14
12465

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

Windows 10 / 11 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Change or update the email password in MS Outlook!

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Start and run programs in Windows compatibility mode?

 /

Is my Office 365 / 2016 activated, how can I see it?

 /

Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Set the standard paper feed tray on the printer!

 /

Welche Version von MS Office habe ich?

 /

End processes via the Windows 10 / 11 command prompt!

 /

Look at the logging of problems in Windows 10/11 event viewer!

 /