netsh lan - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Tablodan yapılandırma girdisi siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarına kaydeder. help - Komutların bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden bağlanır. set - Arabirimlerdeki ayarları yapılandır. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Komutları `netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ip add address
Belirtilen arabirime bir IP adresi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.14
13000

Die Listenansicht auf Details umstellen?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Wie kann man das WLAN / WIFI deaktivieren bei Windows-7 (8.1, 10)?

 /

Kann ich PowerShell Befehle in der ColorConsole ausführen?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Was ist Base64?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Farblaserdrucker oder Tintenstrahldrucker, was ist besser für mich?

 /

Ausgegraut in Windows 7: Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste speichern und anzeigen!

 /