netsh ğ lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Tablodan yapılandırma girdisi siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarına kaydeder. help - Komutların bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden bağlanır. set - Arabirimlerdeki ayarları yapılandır. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / LAN


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.061
13000

I don't understand the "Mark better pictures" function in the program?

Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please?

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10/11 Desktop!  

Can I develop and test my own APPs on Windows 10?

Can I use the window text readout tool on MS Windows 11 OS?

Open MS Office documents when the computer starts, but how?(0)