NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient.
netsh routing ip nat
?ndringer til 'netsh routing ip nat'-konteksten.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ipx netbios add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ip add address
F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.234
11929

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why (direct execute)?

 /

LCD-Monitore, Laptopbildschirme und feste Bildschirmauflösung ist falsch?

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

How can I save or load the columns for the directory expression on Windows 10?

 /

Das Auswerfen der VHD über den MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /