NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient.
netsh routing ip nat
?ndringer til 'netsh routing ip nat'-konteksten.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ipx netbios add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ip add address
F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.155
11929

Windows Ausführen Dialog finden und starten?

 /

Eine einzige Baumstruktur, für alle 4 Explorer Fenster verwenden?

 /

Edit Autostart folder via the Windows command prompt (11,10,8.1, 7)!

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

What are TIFF files for files?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 / 11 computer (network drive setup)?

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Das FAT32 zu NTFS umwandeln ohne Datenverluste unter Windows 10?

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /

Was sind Adressklassen?

 /

Kein WLAN am Laptop oder Notebook, Internet funktioniert nicht mehr!

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /