NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient.
netsh routing ip nat
?ndringer til 'netsh routing ip nat'-konteksten.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ipx netbios add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ip add address
F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.156
11929

How can I test another partition or drive!

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Change of the color setting Windows 11!

 /

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Scannen Sie die Dokumente direkt ein und speichern Sie sie als PDF!

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

What is a blockchain!

 /

Windows security icon in the Windows 11 taskbar on / off!

 /

How to manage Google Chrome Passwords?

 /