NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show interfaces - Viser en liste over de traditionelle grænseflader på systemet. show profiles - Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret på systemet. show settings - Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetværk. show tracing - Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetværk.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
netsh interface ip delete dns
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Tilf?jer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show.htm

0.093

Windows Maus Kugeln für den Mauszeiger am Windows Desktop!

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Die Windows 8/8.1 und 10 cmd.exe, bzw. die Eingabeaufforderung im administrativen Modus starten?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk, weil meine SSD bei Windows 8.1/8 voll ist!

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /