NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show interfaces - Viser en liste over de traditionelle grænseflader på systemet. show profiles - Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret på systemet. show settings - Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetværk. show tracing - Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetværk.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
netsh interface ip delete dns
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Tilf?jer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.14
11255

Has the printer driver been completely removed from Windows 11, 10?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Open mouse wheel settings in Windows 11!

 /

Windows 10 / 11 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Wo ist der klassische Taschen-Rechner unter Windows 10?

 /

Was ist Synchronisieren (Sync)?

 /

Dateien rekursiv in Klein und Groß Buchstaben umbenennen über die Adresszeile!

 /

Log in to www.yahoo.com, crack the password, or register for FreeMail?

 /

Machen die visuellen Effekte von Windows 11 den PC langsamer?

 /

Kann ich AlwaysMouseWheel immer minimiert starten (To-Tray)?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 11, 10?

 /

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /