NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show interfaces - Viser en liste over de traditionelle grænseflader på systemet. show profiles - Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret på systemet. show settings - Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetværk. show tracing - Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetværk.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
netsh interface ip delete dns
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Tilf?jer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.264
11255

Aufklappen der Menüs beschleunigen Windows 10, 8.1 und MS Server?

 /

Continue to use Windows 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts!

 /

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Zwei getrennte Ordner vergleichen, Einer ist der SYSTEM-Schriftartenordner?

 /

Help, the PDF scan on Windows is no longer possible, why?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

View printer properties on all Windows Desktop and Server!

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

The difference in file explorer between favorites and Quick links?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /