NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show interfaces - Viser en liste over de traditionelle grænseflader på systemet. show profiles - Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret på systemet. show settings - Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetværk. show tracing - Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetværk.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
netsh interface ip delete dns
Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Tilf?jer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.187
11255

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows 11, 10, ... OS?

 /

Wie kann ich Benutzerpasswörter auf Windows 7 ändern, ohne das aktuelle Kennwort zu kennen?

 /

Befehlszeile um leere Ordner zu löschen Windows 11, 10, ....!

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Directory print / expression, but how to (details)?

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Wie mache ich einen Doppelklick?

 /

Change the size of text in Windows 10/11!

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

Kann man in Windows-7/10 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /