NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Format: show settings Bemærkninger: Viser de globale indstillinger for en traditionel netværkstjeneste, herunder om logikken til automatisk oprettelse af forbindelsen er aktiveret eller ej for hver enkelt grænseflade. Eksempler: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx set staticroute
Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.
netsh routing ip add rtmroute
Tilf?jer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh routing ip rip show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm

0.077

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 8.0 version?

 /

Change image of Windows 8.1 lock screen (select, delete)!

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support?

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /