NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Format: show settings Bemærkninger: Viser de globale indstillinger for en traditionel netværkstjeneste, herunder om logikken til automatisk oprettelse af forbindelsen er aktiveret eller ej for hver enkelt grænseflade. Eksempler: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx set staticroute
Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.
netsh routing ip add rtmroute
Tilf?jer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh routing ip rip show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm
0.155
17485

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Was ist Full-HD?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Run MMC on all Windows Desktop and Server!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Remove or uninstall unnecessary APPs from Windows 11 start!

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

Windows Desktop Uhr Programme!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /