NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Format: show settings Bemærkninger: Viser de globale indstillinger for en traditionel netværkstjeneste, herunder om logikken til automatisk oprettelse af forbindelsen er aktiveret eller ej for hver enkelt grænseflade. Eksempler: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx set staticroute
Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.
netsh routing ip add rtmroute
Tilf?jer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh routing ip rip show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm

0.109

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /