NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Format: show settings Bemærkninger: Viser de globale indstillinger for en traditionel netværkstjeneste, herunder om logikken til automatisk oprettelse af forbindelsen er aktiveret eller ej for hver enkelt grænseflade. Eksempler: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx set staticroute
Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.
netsh routing ip add rtmroute
Tilf?jer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh routing ip rip show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm
0.156
17485

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Activate or deactivate the auto update in Desktop-OK for Windows OS!

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

What is Synchronize (sync)?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

The category Order on the PC on Software OK!

 /

Modify Auto-Play settings in Windows 10, (enable turn off)!

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /