netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Format: show settings Bemærkninger: Viser de globale indstillinger for en traditionel netværkstjeneste, herunder om logikken til automatisk oprettelse af forbindelsen er aktiveret eller ej for hver enkelt grænseflade. Eksempler: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS


Quick - Link:
netsh lan show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx set staticroute
Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.
netsh routing ip add rtmroute
Tilf?jer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Viser 6to4-tilstanden.
netsh routing ip rip show
Viser oplysninger.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm
0.125
17485

Die Systemkonfiguration Tools in Windows starten (11, 10, 8.1 u 7)!

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

Mauszeiger ist ständig weg unter Windows 11, 10, ..., warum?

What should I do if my Norton or McAfee Antivirus is expired?

Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)!

Vorschau, Rotieren, die Seite an PDF anpassen!(0)