NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Použití: show settings Poznámky: Zobrazí globální nastavení služby pevné sítě, včetně informací o tom, zda je povolena v jednotlivých rozhraních logika automatického připojení. Příklady: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm

0.061

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Remove Q-Dir from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Create System Restore Point in Windows-10, how to?

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /