netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Použití: show settings Poznámky: Zobrazí globální nastavení služby pevné sítě, včetně informací o tom, zda je povolena v jednotlivých rozhraních logika automatického připojení. Příklady: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS


Quick - Link:
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm
0.109
18073

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

How can I keep a backup of my notes?

What means Windows Ten?

Unterschied Dokumente und Formulare?

In der Systemsteuerung von Windows 7 Starter fehlt das Menü Darstellung und Anpassung!

Ausgegraut in MS Windows: Zuletzt geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen!(0)