NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Použití: show settings Poznámky: Zobrazí globální nastavení služby pevné sítě, včetně informací o tom, zda je povolena v jednotlivých rozhraních logika automatického připojení. Příklady: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm

0.046

Wie kann ich unabsichtlich gelöschte Dateien/Daten wiederherstellen?

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Was für Systemvoraussetzungen brauche ich in Windows 7 für Nutzung des XP-Mode?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /