NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » settings

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show settings ? Použití: show settings Poznámky: Zobrazí globální nastavení služby pevné sítě, včetně informací o tom, zda je povolena v jednotlivých rozhraních logika automatického připojení. Příklady: show settings

NETSH / LAN / SHOW / SETTINGS

netsh lan show settings - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, settings, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/settings.htm
0.062

Defragmentieren oder Optimieren (Festplatte, Laufwerk)?

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

What are variables?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /