NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.14
11276

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Reorder PDF pages by simply dragging and dropping!

 /

Windows 10/11 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Can I convert Windows to another language?

 /

Alternative to the Windows 11, 10, ... and MS Server Run-Dialog + extra features!

 /

Why should I replace / update my old computer monitor?

 /

Im WordPad werden beim Tippen keine Buchstaben angezeigt, warum?

 /

Redirect CMD command output to a file, with an example?

 /

12 or More BUGs for the Windows 11, 10, ... Desktop and MS Server OS!

 /