NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm

0.062

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Erstellen und verwalten von Benutzerkonten in Windows 10?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

Wie schalte ich den Tablet-Modus in Windows 10 ein und aus?

 /

Wo finde ich eine alternative Freeware zu Adobe Reader?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /