NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.062

RGB Pixel to Negativ!

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

Öffnen der Windows 10 Systemsteuerung und auf klassisch umstellen (finden)?

 /

Is portable use of DesktopOK possible?

 /

What is Drop and Drag?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /