netsh lan add - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add profile - K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.

NETSH / LAN / ADD

netsh lan add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add.htm
0.202
13108

Mausrad-Befehle, auch wenn kein Fenster-Fokus, für alle MS-Betriebssysteme!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Was sind Unicode-Schriftarten?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Was ist FTPS, SFTP, FTP?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

Wozu Windows Dateien entsperren und löschen?

 /