NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add profile - K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.

NETSH / LAN / ADD

netsh lan add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add.htm
0.093

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

Im Windows-7 Netzwerk einzelne Dateien und Ordner verstecken, oder freigeben?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /