NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add profile - K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.

NETSH / LAN / ADD

netsh lan add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add.htm
0.061

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

After monitor exchange desktop icons disappeared!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /