NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. set netassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. set nodereq - Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. set pool - Nastaví fond adres IPX RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.062

Wie funktioniert Paste HTML + Copy / Paste in QuickTextPaste?

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Autostart eines Programmes zu einem bestimmten Zeit unter Windows-8.1/10?

 /

Konfigurieren Sie die Anzahl der Schneeflocken und die Flocken-Art!

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /