NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » os

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show os ? Použití: show os Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show os show os /p show os /v

NETSH / DIAG / SHOW / OS

netsh diag show os - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se operačního systému. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, os, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/os.htm

0.077

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

An der FritzBox Seiten sperren bei HTTPS-Abfragen erlauben, aber wie?

 /

Wo ist der Leistungsindex in Windows-10 (Experience-Index, PC Bewertung)?

 /

Kann ich die Windows-7 Explorer Adressleiste auf klassisch ändern?

 /