NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » os

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show os ? Použití: show os Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show os show os /p show os /v

NETSH / DIAG / SHOW / OS

netsh diag show os - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se operačního systému. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, os, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/os.htm
0.093

Die Freeware MagicISO und MagicDisc um alle CD DVD-Formate als virtuelle Laufwerke zu erstellen?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Gibt es einen Unterschied zwischen Dateiverwaltung und Dateimanagement?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Was macht TripAdvisor an meinem Handy, ist es ein Virus?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /