NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » notifications

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show notifications ? show notifications Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SHOW / NOTIFICATIONS

netsh firewall show notifications - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, notifications, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/notifications.htm

0.061

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Animationen in der Windows-10 Taskleiste deaktivieren, wie kann man das?

 /