NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » notifications

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show notifications ? show notifications Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SHOW / NOTIFICATIONS

netsh firewall show notifications - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, notifications, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/notifications.htm
0.124

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Woher weiß ich, ob HD schlecht ist? Ist es eine bestimmte Nummer?

 /

Unschönes Seitenverhältnis beim Scannen mit Win Scan zu PDF?

 /

Was sind Mausklickoptionen?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

Direkt Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 Bit zum Testen!

 /