NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » os

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show os ? Použití: show os Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show os show os /p show os /v

NETSH / DIAG / SHOW / OS

netsh diag show os - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se operačního systému. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, os, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/os.htm

0.061

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Kann mich in Minecraft von Mojang nicht anmelden!

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /