NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » os

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show os ? Použití: show os Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show os show os /p show os /v

NETSH / DIAG / SHOW / OS

netsh diag show os - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se operačního systému. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, os, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
netsh routing ip update
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní.
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace týkající se operačního systému. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/os.htm
0.265
16226

Maus Zeiger und Cursor Optionen schneller öffnen!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Update thumbnails in Windows Explorer!

 /

Hilfe, Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

Can I also use the compare tool for my smartphone or iPhone created pictures?

 /

Decorate your own pictures with this software with the help of imagination!

 /

What is calibration?

 /

Wie kann ich die Hinweise ausrichten, etwa linksbündig?

 /