netsh routing ip update - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » update

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip update ? Použití: update [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Rozhraní, na kterém se mají aktualizovat trasy. Poznámky: Aktualizuje automatické statické trasy na rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / UPDATE

netsh routing ip update - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, update, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/update.htm
0.187
16683

Probleme nach Aktualisierung des Grafikkartentreiber NVIDIA GeForce bei Windows 7/8.1/10!

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Can I remove the OneDrive directory from File Explorer in Windows-10?

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Windows 10 Remoteeinstellungen klassisch und neu öffnen!

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, can I do?

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Seit ca. einigen Versionen vor Q-Dir 4.xx startet das Programm sehr langsam!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /