NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » update

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip update ? Použití: update [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Rozhraní, na kterém se mají aktualizovat trasy. Poznámky: Aktualizuje automatické statické trasy na rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / UPDATE

netsh routing ip update - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, update, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/update.htm
0.202
16683

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

What does *.* Mean?

 /

Can I do a double-click?

 /

Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Start two or more programs at the same time from the command prompt!

 /

The Quad-Explorer for Windows 11 and old 10!

 /

What is an address bar?

 /

Nintendo DSi, DS Lite, Switsch, what should I buy?

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /