NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » update

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip update ? Použití: update [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Rozhraní, na kterém se mají aktualizovat trasy. Poznámky: Aktualizuje automatické statické trasy na rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / UPDATE

netsh routing ip update - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, update, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/update.htm
0.156

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Turn off Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Hilfe! Microsoft hat bei Windows 7 die Menüs vergessen?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /