NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » update

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip update ? Použití: update [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Rozhraní, na kterém se mají aktualizovat trasy. Poznámky: Aktualizuje automatické statické trasy na rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / UPDATE

netsh routing ip update - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, update, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.
netsh interface ipv6 uninstall
Provede odinstalování protokolu IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/update.htm
0.061

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Wie kann ich weitere Ziehungszahlen, bzw. Tipps für Lotto generieren?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

What is USB (interface)?

 /

GetWindowText Error message?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /