NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interface - Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4. show relay - Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4. show routing - Zobrazí stav směrování typu 6to4. show state - Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / SHOW

netsh interface ipv6 6to4 show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/show.htm
0.249
14186

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Can I restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

Wie ändern ich den Anmeldebildschirmhintergrund von Windows 10?

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Hat Windows 8.1 einen Bildschirmschoner, bzw. wo sind die Bildschirmschonereinstellungen?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, can I find, open?

 /

Bildschirmmodus ändern am Samsung Handy?

 /

What is Tabbed Browsing?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Kopierten Text ohne Formatierung unter Windows einfügen?

 /