NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete v4tov4 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. delete v4tov6 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. delete v6tov4 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. delete v6tov6 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE

netsh interface portproxy delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.
netsh interface ip show dns
Zobrazuje adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay show global
Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP.
netsh p2p pnrp cloud dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh bridge show adapter
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most.
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete.htm
0.156
16953

What is a char?

 /

Einfaches Ein- und Ausschalten des Sperrbildschirms mit NoLockScreen.OK!

 /

Windows 10 / 11 computer does not go into standby, why?

 /

Help, Windows 11 doesn't have a screensaver, why?

 /

So ändern Sie die Höhe oder Breite der Taskleiste unter Windows 10!

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Ohne Unterordner in der Datei Explorer Suche suchen Windows 11/10!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Safely remove hardware does not work! 

 /