NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci DNS proxy. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- DNS Proxy Mode Zobrazí, zda je DNS proxy zapnut nebo vypnut. Query Timeout Zobrazí hodnotu časového limitu dotazování v sekundách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události DNS proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.327
17951

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /

Tweeter or do a FaceBook post on the pinboard!

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

PDF speichern Fehler unter Windows 10 OS, warum?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Register *.qdr for custom start of Quad-Explorer!

 /

Funktioniert der Timer Shutdown beim aktuellen MS Windows 10 OS?

 /