NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci DNS proxy. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- DNS Proxy Mode Zobrazí, zda je DNS proxy zapnut nebo vypnut. Query Timeout Zobrazí hodnotu časového limitu dotazování v sekundách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události DNS proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.421
17951

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /

Handwriting personalization on a Windows 10/11 Tablet PC, how to?

 /

Microsoft Surface Pro Soundkarte defekt, was kann ich machen?

 /

Load and save the Windows 10 start menu with PowerShell!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Waiting for keyboard input Command prompt Script?

 /

2 x Quad-Explorer mit separaten Einstellungen!

 /

Translate text from clipboard!

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows 11, 10, ..., wozu, warum!

 /

Can I use the pointer commercially for software presentations?

 /

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

 /