netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci DNS proxy. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- DNS Proxy Mode Zobrazí, zda je DNS proxy zapnut nebo vypnut. Query Timeout Zobrazí hodnotu časového limitu dotazování v sekundách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události DNS proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.187
17951

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)!

 /

Was ist eine Phobie?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Leistungsindex auf Windows-10 mit ExperienceIndex OK!

 /

Ich würde gerne den vollständigen Namen des Ordners auf der Registerkarte sehen, anstatt "..."!

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?

 /

Disable automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Erstellen eines Screenshots in Windows 8.1, 10 und Autosave als eine Datei!

 /