NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci DNS proxy. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- DNS Proxy Mode Zobrazí, zda je DNS proxy zapnut nebo vypnut. Query Timeout Zobrazí hodnotu časového limitu dotazování v sekundách. Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události DNS proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/global.htm
0.14
17951

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

To convert scanned page to PDF A4, A3, A2, A1 on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

How to translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

Farbschema für Win7 Aero einstellen?

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Numerische Sortierung im MS-Explorer deaktivieren (Datei ,Ordner)!

 /

CMD prompt at the Start menu folder!

 /

Mit Windows 7 den PC neu aufsetzen / Neuinstallation!

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /